Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:43

Thạch phố quan ngư

Phong điềm ba tỉnh độ giang mi,
Vọng vọng ngu châu nhất tự nhi,
Thủ thám giao cung giang tác lộ,
Võng thu thần thị tịch vi kỳ,
Huề la bản phụ phan thuyền vĩ,
Khấu tiệp đà sư hệ tửu chi,
Hoặc thủ chư "ly" kiêm thủ "hoán",
Thánh nhân khai vật dữ nhân nghi.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Gió im sóng lặng dạo bên sông,
Ngắm ngắm thuyền chài giang giăng hàng,
Tay kiếm hang rồng sông mở lối,
Lưới quăng chợ hến sóng cờ dâng,
Bà buôn xách giỏ vin khoan cuối,
Ông lái gõ chèo chén rượu nâng,
Hoặc lúc quẻ ly, khi quẻ hoán,
Thánh nhân định vật, ý người trần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió im sóng lặng bên dòng,
Thuyền chài trông vọng cùng dong một hàng.
Tay kiếm mở lối rồng hang,
Lưới quăng chợ hến sóng dâng cờ đầy.
Bà buôn xách giỏ cuối khoang,
Gõ chèo ông lái rượu nâng chén tràn.
Quẻ ly, quẻ hoán, nào can,
Thánh nhân định vật, người trần thích nghi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời