Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:43

Thạch phố quan ngư

Phong điềm ba tỉnh độ giang mi,
Vọng vọng ngu châu nhất tự nhi,
Thủ thám giao cung giang tác lộ,
Võng thu thần thị tịch vi kỳ,
Huề la bản phụ phan thuyền vĩ,
Khấu tiệp đà sư hệ tửu chi,
Hoặc thủ chư “ly” kiêm thủ “hoán”,
Thánh nhân khai vật dữ nhân nghi.

 

Dịch nghĩa

Gió êm sóng lặng vượt khúc sông cong như lông mày
Vọng ngóng cù lao bên góc núi giống chữ “nhi”
Mũi thuyền thám hiểm hang rồng sông mở lối
Thuyền lưới gom tụ ở bến chợ, thuỷ triều buổi chiều lượn nhấp nhô như lá cờ
Cắp giỏ bà chủ vịn đuôi thuyền
Gõ guốc sư đỏ mặt nâng chén rượu
Nghi là đổi “ly” (hồ ly) thay bằng “hoán” (chia ly)
Đất trời sinh vật để người nghi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Gió im sóng lặng dạo bên sông,
Ngắm ngắm thuyền chài giang giăng hàng,
Tay kiếm hang rồng sông mở lối,
Lưới quăng chợ hến sóng cờ dâng,
Bà buôn xách giỏ vin khoan cuối,
Ông lái gõ chèo chén rượu nâng,
Hoặc lúc quẻ ly, khi quẻ hoán,
Thánh nhân định vật, ý người trần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió im sóng lặng bên dòng,
Thuyền chài trông vọng cùng dong một hàng.
Tay gươm mở lối rồng hang,
Lưới quăng chợ hến sóng dâng cờ đầy.
Bà buôn xách giỏ cuối khoang,
Gõ chèo ông lái rượu nâng chén tràn.
Quẻ ly, quẻ hoán, nào can,
Thánh nhân định vật, người trần thích nghi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sóng yên gió lặng vượt cua sông
Góc núi cù lao chợt nổi vồng
Thuyền khỏi hang rồng, sông bát ngát
Chài gom bến chợ, sóng bềnh bồng
Cắp làn mụ chủ ghì đuôi lái
Gõ mạn sư say cạn chén nồng
E là tráo chữ Ly vào Hoán
Vạn sự trời làm khó mà thông.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Gió êm, sóng lặng lướt bên sông.
Ngắm phía cù lao một dãy vòng.
Thám hiểm hang rồng, sông mở lối.
Lưới giăng bến chợ, sóng cờ dâng.
Mang làn vợ lái đuôi thuyền tựa.
Gõ mạn anh chài rượu cứ nâng.
Hoặc giả thay “ly” bằng quẻ “hoán”.
Thánh thời sinh vật để người ưng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời