15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:53

Tình có theo ai nhớ lấy lời,
Những lời vàng đá phải lời chơi.
Đường tuy nửa bước xa ngàn dặm,
Duyên chửa trăm năm cũng một đời.
Tần Tấn đã đành duyên gặp gỡ,
Ngô Lào chi quản chuyện xa xôi.
Trăng thề muôn kiếp trơ trơ đó,
Tình có theo ai nhớ lấy lời.


(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008