Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 12:40

塞外聞砧

倏聞江鼓戍江城,
忽得寒砧奏耳聽。
續斷霜中驚雁陣,
依稀壁下亂虫聲。
征夫欲破深閨夢,
遊子還添故國情。
得意不知勤苦藥,
管弦韻韻間雞鳴。

 

Tái ngoại văn châm

Thúc văn giang cổ thú giang thành,
Hốt đắc hàn châm tấu nhĩ thinh.
Tục đoạn sương trung kinh nhạn trận,
Y hy bích hạ loạn trùng thanh.
Chinh phu dục phá thâm khuê mộng,
Du tử hoàn thiêm cố quốc tình.
Đắc ý bất tri cần khổ dược,
Quản huyền vận vận gián kê minh.


Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trống canh sông chợt động bên thành,
Chầy lạnh bên tai lại thậm thình.
Đứt nối trong sương bầy nhạn sợ,
Mơ hồ dưới vách tiếng trùng inh.
Khuê sâu chinh khách chừng tan mộng,
Nước cũ du nhân vẫn nặng tình.
Thoả ý chả hay khi thuốc đắng,
Canh gà giọng lẫn nhịp đàn sênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống canh chợt động bên thành,
Chầy lạnh nện vải thậm thình bên tai.
Đứt nối sương nhạn kêu dài,
Mơ hồ dưới vách tiếng loài trùng kêu.
Chinh phu muốn phá mộng khuê,
Khách du cố quốc vọng về quê xa.
Thuốc đắng thoả ý chăng là,
Nhịp đàn sênh lẫn canh gà phong lưu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời