15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 08:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/01/2015 12:40

塞外聞砧

倏聞江鼓戍江城,
忽得寒砧奏耳聽。
續斷霜中驚雁陣,
依稀壁下亂虫聲。
征夫欲破深閨夢,
遊子還添故國情。
得意不知勤苦藥,
管弦韻韻間雞鳴。

 

Tái ngoại văn châm

Thúc văn giang cổ thú giang thành,
Hốt đắc hàn châm tấu nhĩ thinh.
Tục đoạn sương trung kinh nhạn trận,
Y hy bích hạ loạn trùng thanh.
Chinh phu dục phá thâm khuê mộng,
Du tử hoàn thiêm cố quốc tình.
Đắc ý bất tri cần khổ dược,
Quản huyền vận vận gián kê minh.

 

Dịch nghĩa

Chợt nghe tiếng trống ở thành bên sông
Bất ngờ hợp với tiếng chày lạnh nhịp bên tai
Lúc vang lúc bặt trong màn sương khiến bầy nhạn kinh sợ
Phảng phất dưới chân tường dế kêu loạn xạ
Người lính muốn phá giấc mộng nơi khuê phòng (của vợ)
Khách dạo thuyền càng thêm nặng tình cố quốc
Mải mê suy nghĩ mà không hay có liều thuốc chữa khổ luỵ
Tiếng sáo hoà với tiếng đàn chen lẫn tiếng gà gáy bình minh.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trống canh sông chợt động bên thành,
Chầy lạnh bên tai lại thậm thình.
Đứt nối trong sương bầy nhạn sợ,
Mơ hồ dưới vách tiếng trùng inh.
Khuê sâu chinh khách chừng tan mộng,
Nước cũ du nhân vẫn nặng tình.
Thoả ý chả hay khi thuốc đắng,
Canh gà giọng lẫn nhịp đàn sênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống canh chợt động bên thành,
Chầy sương nện vải thậm thình bên tai.
Nhạn sương đứt nối kêu dài,
Mơ hồ dưới vách tiếng loài trùng kêu.
Chinh phu muốn phá mộng khuê,
Khách du cố quốc vọng về quê xa.
Thoả lòng thuốc đắng chăng là,
Nhịp đàn sênh lẫn canh gà phong lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tiếng trống canh thành dội khắp sông
Bên tai chày giặt nhịp thong dong
Màn sương động tĩnh bầy chim sợ
Chân vách mơ hồ cánh dế rung
Người lính, phòng khuê vờn giữa mộng
Khách du, tình nước nặng trong lòng
Mãi nghĩ nào hay liều thuốc tỉnh:
Nhạc trỗi theo gà đón rạng đông

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chợt nghe tiếng trống rộn thành sông
Chày lạnh bên tai dội rập rình
Dưới vách nỉ non giun dế khóc
Trong sương đứt nối nhạn hồng kinh
Cố hương khắc khoải lòng du tử
Khuê mộng miên man viễn khách tình
Đắc ý biết chi dùng thuốc đắng
Tiếng gà rộn với tiếng đàn sênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời