Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Làm chi một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.


(Theo bản khắc 1922)

Theo bản khắc tựa đề nguyên chữ Hán Sư hoạnh dâm (Sư hoang dâm).

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tiễn sư

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
- Bản Quế Sơn thi tập
Vô đề 6

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vì chưng chút sự tẻo tèo teo.
Buồm về Tây Vực đà nghiêng lá,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

bà chúa thơ nôm

bài thơ này hình như có chút gì đó tôi khó hiểu ....như cụm từ đá đeo nvaf cụm từ lộn lèo nếu đọc lái lại thì có vẻ như thế nào nhỉ ...........tôi ko có ý nói tục nhưng cụm từ như vậy khiến tôi khó hiểu ....và khi đến trường lớp học thì tôi đc thầy cô giáo nói rằng bà chúa thơ nôm HXH viết thơ vô cùng bợm và tục .........đó có phải là sự thật tôi muốn biết rõ vấn đề này


mong mọi người cho tôi biết
32.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời bạn

Bà Hồ Xuân Hương có bảo thế đâu, tự người đọc nghĩ thế đấy chứ :)), lại đổi cho người làm thơ.

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Đá đeo lộn lèo

Nó là vậy đó! Cái tài cua thi sĩ là ở chỗ đó. Tả cảnh gian truân khổ cực của kẻ tu hành chỉ vì vướng mắc lòng dục tầm thường, mà phải lộn vào lại trong biển sinh tử, đồng thời vẫn ngầm chỉ rõ nguyên nhân phạm giới của vi này.

Nhất Nguyên
34.33
Trả lời