15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (177) Chùa Thầy (18)

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 14:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/06/2009 20:34

Hoá công xây đắp biết bao đời,
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời.
Buổi sớm gió tuôn trưa nắng dãi,
Ban chiều mây họp tối trăng soi.
Bày hàng hoa quả quanh năm đủ,
Dãi thẻ giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mặc cả một hai lời.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Chợ Trời

Khen thay con tạo khéo trêu ngươi,
Bày đặt ra nên
cảnh chợ Trời.
Buổi sớm gió đưa trưa nắng đứng,
Ban chiều mây họp tối trăng chơi.
Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn,
Mở phố
giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Không lên mặc cả một hai lời.
- Bản Quốc văn tùng ký
Chợ Trời chùa Thầy

Hoá công xây đắp đã bao đời,
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời.
Buổi sớm sương tan trưa gió quét,
Ban chiều mây họp tối trăng chơi.
Bày hàng hoa quả quanh năm đủ,
Quảy gánh giang sơn tám mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Lại đây mặc cả một đôi lời.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh cái chợ Trời

Trải bao vật đổi lại sao dời,
Vẫn cứ trơ trơ cái
chợ Trời.
Buổi sớm mưa tan trưa gió quét,
Ban chiều mây họp tối trăng soi.
Bày hàng hoa cỏ tư mùa đủ,
Mở phố giang sơn tám mặt ngồi.
Những kẻ mua danh cùng bán lợi,
Không
lên mặc cả một đôi lời.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008