Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 03:41

Phật động thâm u

Truyền văn Phật tích tại Linh San,
Cận đắc sơn ông chỉ thử gian,
Ðộng khẩu thiển thâm hoang thảo kính
Tự ngân nồng đậm ấn đài ban,
Phóng đăng hồ ngoại kiều do tại,
Cấp thuỷ biên khê tỉnh bất can,
Sắc tức thị không không thị sắc,
Thiền gia đương tác như thị quan.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói ở Linh Sơn có dấu (chân) Phật
Vừa được ông già trên núi chỉ chỗ đó
Cửa động thấp cao cỏ hoang khô cứng
Vết chữ phai mờ, ẩn dưới lớp rêu phủ
Thả đèn ngoài hồ thì cầu không còn
Múc nước dưới khe vì giếng không có lan can
Sắc tướng là không, không lại có
Người thiền bỗng khởi theo những gì hiển hiện.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tương truyền dấu Phật tại Linh Sơn,
Nay được sơn ông chỉ đỉnh non,
Cửa động nông sâu cây cỏ dại,
Chữ mờ phai nhạt dấu rêu mòn.
Ngoài hồ đèn thả, cầu soi bóng,
Bến nước khe trong, chẳng cạn dòng,
Sắc tức thị không, không thị sắc
Thiền gia hiểu thế việc trần gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tương truyền Phật tích tại Linh Sơn,
Mới được sơn ông chỉ đỉnh non,
Cửa động nông sâu đầy cỏ dại,
Chữ mờ đậm nhạt dấu rêu mòn.
Ngoài hồ đèn thả, nơi cầu đó,
Múc nước khe trong, chẳng cạn dòng,
Sắc tức thị không, không thị sắc
Thiền gia như thấy việc trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nghe truyền dấu Phật tại Linh San
Gặp được sơn ông chỉ thượng ngàn
Cửa động nông sâu hoang lối cỏ
Chữ nền đậm nhạt vết rêu lan
Ngoài hồ đèn thả quanh cầu nhỏ
róc rách bên khe tiếng suối tràn
Sắc tức là không, không tức sắc
Tham thiền hành giả như thị quan*.


*Ưng tác như thị quán: Một trong 4 câu kệ kinh Kim Cang hệ Bát Nhã.
Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tương truyền Phật tích tại Linh Sơn,
Vừa được sơn ông dẫn bước chơn.
Cỏ cứng bịt hang, đường cao thấp
Rêu thâm che chữ, nét phai sờn
Thả đèn ngoài bến, cầu không có
Múc nước ngoài khe, giếng chẳng còn
Sắc tức thị không không thị sắc,
Nhà thiền chợt ngộ lẽ hư chơn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Thấy bảo Linh Sơn dấu Phật in.
Ông già chỉ chỗ, bước lên tìm.
Cỏ hoang, lối nhỏ vào trong động.
Chữ nhạt, rêu dầy phủ lấp tên.
Đèn thả bên hồ cầu chẳng thấy.
Nước bưng dưới suối nọ tay vin.
Không không, có có là không có.
Hiển hiện nhân gian chuyện cửa thiền.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời