45.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 20:07

Nguyệt hỡi đê mê mấy buổi nay,
Vắng tình đây những ngẩn ngơ thay.
Trà pha liên tử mà không chuộng,
Rượu chuốc bồ đào cũng chẳng say.
Giấc bướm mơ màng hơi trống điểm,
Hồn mai phảng phất tiếng sênh bay.
Tình chung ai có hay chăng tá,
Con tạo ghen chi những quấy rầy.


(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008