45.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:43

Ngại ngùng chưng những lúc phân kỳ,
Vó ký dùng dằng bước chẳng đi.
Lưu giản đôi câu sa giọt ngọc,
Tương tư nửa gánh nặng vai chì.
Cầm thông sầu gảy năm cung biệt,
Rượu cúc say nghiêng một chén ly.
Tưởng nước non này trăng gió ấy,
Thấu tình chăng nhẽ khách tương tri.


(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008