15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/05/2008 09:34

Long tỉnh quá trạc

Ngọc sơn sơn hạ tiểu khê biên,
Xuyên thạch quyên quyên chú bách xuyên.
Nhuận hoạt hồn như hòa ngọc dịch,
Thanh hương sai khả thắng long diên.
Dư ba tư tưởng thiên chu thụ,
Lưu trạch xuyên xuyên vạn lục điền.
Tinh diệp khởi ưng tư nhất ấp,
Vương Minh dụng cấp phúc di thiên.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Dưới núi Ngọc Sơn dòng nước trong,
Thấm hoà xuyên đá rót trăm sông.
Hồn như nước ngọc lên ngời sáng,
Hơn thể rãi rồng toả ngát hương.
Róc rách tưới lên ngàn gốc đỏ,
Chan hoà dòng thắm vạn đồng xanh.
Há riêng giếng nước cho thôn ấp,
Chu cấp Vương Minh, phước báu ban.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

về chú thích

Vương Dương Minh, tên thật Vương Thủ Nhân (1472 - 1529], nhà chính trị và triết học nổi tiếng đề xuất thuyết tri hành hợp nhất là thời Minh, không phải thời Tống.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Sơn bên dưới tiểu khê trong,
Nước nhỉ đá xuyên chảy vạn dòng.
Ánh ngọc hồn tươi lên sáng mãi,
Hương thanh hơn cả diên hương long.
Tưới ngàn róc rách lá cây đỏ,
Âm vọng chan hoà xanh vạng đồng.
Đâu để ấp thôn riêng nước giếng,
Dương Minh dùng cấp phước trời ban.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Ngọc Sơn dưới núi suối vòng quanh.
Kẽ đá xuyên qua chảy vạn nhành.
Nước ngọc cho hồn thêm sáng lạn.
Rãi rồng chẳng sánh nổi hương thanh.
Lực thừa thấm mát ngàn cây đỏ.
Khắp đất tràn nuôi vạn ruộng xanh.
Chẳng để thôn riêng dùng giếng ấy.
Vương Minh dùng cấp, phúc trời giành.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời