15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2006 08:44

Người về người ở khéo buồn sao,
Tức tối mình thay biết lẽ nào.
Tơ tóc lời kia còn nữa hết,
Đá vàng lòng nọ xiết là bao.
Nổi cơn riêng giận ngày giời ngắn,
Mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao.
Sớm biết lẽ giời lý có hợp,
Thì mười năm trước bận chi nao.


留別時在安廣安興寓次 - Ghi lại sau khi chia tay tại An Quảng, An Hưng.