Gió thổi hơi Lan đã mát lừng,
Tự nhiên gặp gỡ cũng vì chưng.
Câu thơ vịnh tuyết còn văng vẳng,
Chén rượu chờ trăng vẫn ngấn lưng.
Cờ muốn thi gan xe pháo mã,
Đàn còn lựa gảy tính tình tưng.
Nhắn ai mơ kẻ tri âm đó,
Xin ngỏ lời ra chớ ngập ngừng.


(Theo Tạp thảo tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008