Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/06/2006 11:43

Trận bút xông pha quyết giật cờ,
Tài tình ai đã biết cho chưa.
Giấc Vu man mác năm canh nguyệt,
Duyềnh Ngự lênh đênh một lá thơ.
Tơ liễu đã khoe tài lạ trước,
Nguồn dào học hỏi lối quen xưa,
Giai nhân tài tử dường nào đấy
Hay nợ bình sinh chửa giả cho.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Gửi ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Nam Sơn Thượng.

Dưới đầu đề, Lưu hương ký chép liền hai bài này, không để ai xướng, ai hoạ. Ông Trần Thanh Mại cho rằng bài thứ 2 này là bài hoạ lại của Trần Hầu.