15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 07:51, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/09/2008 23:44

Kiếp này chẳng gặp nữa thì liều,
Những chắc trăm năm há bấy nhiêu.
Nghĩ lại huống đau cho phận bạc,
Nói ra thêm nhẹ với thân bèo.
Chén thề thủa nọ tay còn dính,
Món tóc thời xưa cánh vẫn đeo.
Được lứa tài tình cho xứng đáng,
Nghìn non muôn nước cũng tìm theo.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Hoạ nguyên vần thơ ông Tốn Phong.