15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (173) sư (19)

Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2007 14:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 20:44

Thầy tớ thong dong dạo cảnh chùa,
Cầm thư lưng túi rượu lưng hồ.
Cá khe lắng kệ đầu ngơ ngác,
Chim núi nghe kinh cổ gật gù.
Then cửa từ bi nêm chật cánh,
Nén hương tế độ cắm đầy lò.
Nhà sư ướm hỏi nhà sư tí,
Phúc đức nhà ngươi được mấy bồ.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh thiền

Thầy tớ thong dong tới cửa chùa,
Cầm thư lưng túi rượu lưng hồ.
Cá khe lắng kệ đầu ngơ ngác,
Chim núi nghe kinh cổ gật gù.
Then cửa từ bi nêm chật cánh,
Triện hương tế độ cắm đầy lò.
Nhà sư ướm hỏi nhà sư tí,
Phúc đức nhà ngươi được mấy bồ.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008