Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/09/2008 23:41

與山南上協鎮官陳侯唱和其六

萍水相逢月下樽,
剛腸片片屬難言。
挑琴有意鳴凰唱,
遶樹無端語鵲喧。
誰贖笳聲歸漢闕,
自羞蓮步出胡門。
半筵別後情多少,
脈脈空離倩女魂。

 

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 6

Bình thuỷ tương phùng nguyệt hạ tôn,
Cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn.
Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng,
Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên.
Thuỳ thục già thanh quy Hán khuyết,
Tự tu liên bộ xuất Hồ môn.
Bán diên biệt hậu tình đa thiểu,
Mạch mạch không ly Sảnh Nữ hồn.

 

Dịch nghĩa

Thân bèo nước gặp nhau, nâng chén rượu dưới trăng,
Tấc lòng son sắt thực là khó nói
Gọi đàn, vì có ý mà gảy khúc Câu hoàng
Quanh cây, không cơn cớ gì mà chim thước réo vang
Ai chuộc tiếng kèn Hồ trở về cung Hán
Tự thẹn về việc gót sen ra khỏi cửa rợ Hồ
Sau phút ly biệt, còn lưu luyến biết bao tình,
Lớp lớp khôn rời hồn Sảnh Nữ.


Bài này cũng được chép trong sách Tục Hoàng Việt thi tuyển, nhưng lại được coi là bài thơ Hồ Xuân Hương hoạ thơ ông Hiệp trấn. Còn Lưu hương ký thì cho rằng đây là bài xướng của Xuân Hương. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn căn cứ theo Tục Hoàng Việt thi tuyển.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Mại

Gặp gỡ dưới trăng chuốc chén mời,
Lòng son đòi đoạn chẳng nên lời.
Khúc đàn ai gảy đà đưa ý,
Ngoài ngõ khách kêu chẳng thấy người.
Ai chuộc tiếng kèn về Hán đó ?
Tủi lê gót ngọc đất Hồ rồi!
Biệt li dở tiệc tình lưu luyến,
Hồn Sảnh sầu đau mạch mạch khơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gặp nhau bèo nước rượu đầy trăng,
Gan ruột bao niềm khó nói năng.
So phím cầu hoàng lời có ý,
Rộn cây chim khách chuyện lăng xăng.
Tiếng khèn về Hán ai thành thuộc,
Gót ngọc sang Hồ thẹn tấm thân.
Nửa tiệc chia tay tình đậm nhạt,
Hồn trinh gái Sảnh mãi giăng giăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của Hiệp trấn quan Trần Hầu gửi Hồ Xuân Hương

Tống biệt đăng tiền bả tửu tôn,
Sầu ti lũ lũ dục vô ngôn.
Thụ biên phong tế điểu thanh cấp,
Liêm ngoại nguyệt tà nhân ngữ huyên.
Lân ngã bất tài hư Bạch tuyết,
Hân quân hữu phận thác Chu môn.
Trùng phùng thử hậu tri hà nhật,
Thác đắc tình si nhạ mộng hồn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn:
Nâng chén bên đèn buổi tiễn chân,
Tơ sầu dằng dặc muốn im luôn.
Bên cây gió nhẹ chim kêu gấp,
Ngoài giại trăng tà khách chuyện ồn.
Tôi thẹn không tài nhầm Tuyết Trắng,
Người vui có phận chốn thềm son.
Sau đây gặp lại bao giờ nhỉ,
Chi lạ tình si ngán mộng hồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bèo nước gặp nhau nâng chén mời,
Tấc lòng son sắt chẳng nên lời.
Câu Hoàng gảy khúc vì nên ý,
Thước réo quanh cây sao vắng người.
Ai chuộc kèn Hồ cung Hán đó?
Thẹn về gót ngọc cửa Hồ rời.
Biệt ly sau đó còn lưu luyến,
Sảnh Nữ chằm chằm hồn khó rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời