Bài này được cho là của Bà Hồ Xuân Hương nhưng xem ra cái chữ "nhèo" có vẻ chưa thuận lắm . Xương nhèo là xương gì ? dân gian thường nói làm việc đến trẹo xương hông .

Thơ của Bà HXH không có chữ nào không rõ nghĩa cả dù vần bà dùng thì độc đáo có một không hai .