Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 03:12

Cốc tự tham thiền

Thần ngoan quỷ tạc bất tri niên,
Thế thế an bài nhược tự nhiên,
Ốc bất ngoã từ giai bất thế,
Nham như tường bích thạch như diên,
Dạ minh hiến quả liên đài hạ,
Phong tử hàm hoa bảo án tiền,
Ðào hưởng tiều ca hoà điểu ngữ,
Thanh thanh hoán tỉnh lão tăng miên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thần bào quỹ đẽo tự bao niên,
Hình thể an bài sẵn tự nhiên,
Mái chẳng ngói tranh, thềm chẳng trát,
Vách như tường lát, đá như sườn.
Ðàn dơi cúng trái dài sen quý,
Ong mật dâng hoa trước án hương.
Sóng vỗ, ca tiều, chim chóc hót,
Sư già chợt tỉnh giấc miên mang.

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần bào quỹ khắc bao niên,
An bài hình thể tự nhiên sẵn rồi
Mái không ngói bậc thềm thô,
Vách tường lát đá sườn tô rất thường.
Dâng hoa ong mật án hương,
Dơi đêm hiến quả, đài hương sen hồ,
Tiều ca, chim hót, sóng xô,
Sư già chợt tỉnh giấc hồ thanh thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thần tô thánh tạc từ thiên cổ
Thế dáng tự nhiên đẹp ngỡ ngàng
Mái chẳng ngói tranh, nền không lát
Tường là vách núi, chiếu thềm hang
Đêm đen rụng quả đài sen trắng
Phong tím buông hoa bảo án vàng
Sóng nhịp đá ngân chim ríu rít
Sư ông chợt tỉnh giấc mơ màng

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Thần mài quỷ đục năm nao nhỉ?
Dáng thế thiên nhiên định rõ ràng.
Nhà chẳng xà kèo, nền chẳng lát.
Nhũ là mái đá, vách là hang.
Dơi đêm hiến quả đài sen rụng.
Ong mật dâng hoa trước án vàng.
Sóng vỗ, tiều ca, chin réo hót.
Sư tăng chợt tỉnh giấc mơ màng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời