24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 09:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 13:55

故京秋日

冉冉征塵秋月斜,
一盃還送舊繁華。
一蘇水潦西流盡,
三島晴光北望賒。
燈月青氈悲故物,
霜前白露落誰家。
此來相對重相憶,
客久年深奈若何。

 

Cố kinh thu nhật

Nhiễm nhiễm chinh trần thu nguyệt tà,
Nhất bôi hoàn tống cựu phồn hoa.
Nhất Tô thuỷ lạo tây lưu tận,
Tam Đảo tình quang bắc vọng xa.
Đăng nguyệt thanh chiên bi cố vật,
Sương tiền bạch lộ lạc thuỳ gia.
Thử lai tương đối trùng tương ức,
Khách cửu niên thâm nại nhược hà.


Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thấm thoát đường thu ánh nguyệt tà,
Chốn xưa lại chuốc chén phồn hoa.
Dòng Tô nước cuốn về tây hết,
Tam Đảo trời quan ngó bắc xa.
Đèn rạng chăn xanh thương vật cũ,
Sương buông móc  trắng đọng mô nhà.
Lần này gặp mặt càng mong nhớ,
Khách mãi năm tàn nỗi thế a!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thấm thoát đường thu ánh nguyệt tà
Chốn xưa rượu chuốc chén phồn hoa.
Dòng Tô nước cuốn về Tây mãi,
Tam Đảo trời quang vọng Bắc xa.
Đèn nguyệt chăn xanh thương vật cũ,
Sương buông móc trắng đọng bên nhà.
Ước gì gặp lại vơi mong nhớ
Khách cũ, năm tàn mãi thế ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bụi trần vời vợi trăng tà
Một ly nhớ lại phồn hoa thuở rày
Sông Tô nước chảy về tây
Bắc xa, Tam Đảo sắc mây lạnh lùng
Đèn soi chăn cũ hay dùng
Nhà ai móc đọng, sương giăng mịt mờ
Năm dài thân khách bơ vơ
Gặp nhau thoả nỗi mong chờ bấy lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường thu thấm thoát trăng tà
Chốn xưa rượu chuốc quan hà phồn hoa.
Dòng Tô nước cuốn Tây hoài,
Trời quang Tam Đảo vọng xa Bắc hà.
Sương buông móc trắng đọng nhà,
Chăn xanh đèn nguyệt thương vài vật xưa.
Ước gì gặp lại nhớ vơi,
Khách xưa, năm hết cuộc đời thế sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời