45.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (156)

Đăng bởi karizebato vào 07/07/2009 04:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/07/2009 04:57

Bùn bắn lên đồ

Nê ninh thượng thức cao thâm xứ
Mạc quái anh hùng lưỡng thủ mô


(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Nôm: Đi đường lội, bùn bắn lên đến đồ, tức cảnh vịnh hai câu thơ rằng:

泥濘尚識高深處
莫怪英雄兩手摸

Bùn kia còn biết nơi cao thẳm
Chẳng trách anh hùng thích mó tay
(Kiều Thu Hoạch dịch)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008