55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: thơ trào phúng (163)

Đăng bởi karizebato vào 06/07/2009 04:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/07/2009 04:57

泥濘尚識高深處,
莫怪英雄兩手摸。

 

Bùn bắn lên đồ

Nê ninh thượng thức cao thâm xứ,
Mạc quái anh hùng lưỡng thủ mô.


(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Nôm: Đi đường lội, bùn bắn lên đến đồ, tức cảnh vịnh hai câu thơ rằng:

泥濘尚識高深處,
莫怪英雄兩手摸。

Bùn kia còn biết nơi cao thẳm,
Chẳng trách anh hùng thích mó tay.
(Kiều Thu Hoạch dịch)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008