Có ai giải thích dùm mình nghĩa cầu "đấm ngay bôi" là gì không?