Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 2

Bạch lộ hoành giang thủy tiếp thiên,
Tùng lâm nhất thốc cách vân yên,
Nữ Vu trị vũ vô đông hạ,
Ngư phủ phi điêu hoặc hậu tiền,
Ngộ đạo cao tăng huề tích khứ,
Hiện thân Cổ Phật đáo kim truyền,
Ðăng lâm độc bộ Ðông Sơn thượng,
Thừa hứng lâm lưu nguyệt mãn thuyền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Cò trắng qua sông nước nối trời,
Chùa thiền một cảnh khói mây trôi,
Nữ Vu trị thuỷ không đông hạ,
Ngư phủ thuyền qua sau trước bơi.
Ngộ đạo cao tăng mang gậy xuống,
Hiện thân Phật Tổ đến đây rồi.
Một mình lên núi Ðông Sơn dạo,
Thi hứng đầy thuyền trăng sáng soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua sông cò trắng nước xa,
Rừng già một cảnh khói loà trời mây,
Nữ Vu mưa tạo không mùa,
Trước sau ngư phủ thuyền đua qua ghềnh.
Hiện thân Phật Tổ đến truyền,
Cao tăng giác ngộ đạo thiền tiêu dao.
Ðông Sơn mình dạo thử nào,
Hứng thơ sáng rọi trăng sao đầy thuyền,

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sương trắng tràn sông, nước tiếp trời
Rừng thông một dải, vướng mây trôi
Vu tiên trị thuỷ - đông, hè suốt
Ngư phủ săn chim - loạn, dại rồi
Ngộ đạo cao tăng hành theo pháp
Hoá thân đức Phật đến khuyên đời
Một mình dạo cảnh Đông Sơn thượng
Trăng hứng theo thuyền xuống nước chơi.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Cò trắng ngang sông, nước lẫn trời.
Rừng cây một cảnh khói mây trôi.
Điều mưa Vu Nữ không mùa định.
Đánh cá người qua vẫn tiếp bơi.
Thấy rõ thiền ân, Sư chấp pháp.
Hiện thân Đức Phật đến khuyên đời.
Đông Sơn tản bộ lên rừng ngắm.
Thuyền đầy thi hứng ánh trăng soi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời