15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Đồ Sơn (3)

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:42

Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1

Ðông Sơn cảnh chiếm nhất hồ thiên,
Bảo áp phi lai pháp giới yên,
Nham thạch điểm đầu hoàn vũ hạ,
Thiên hoa mãn thụ lộng phong tiền,
Ðế Bà hương hỏa phương lân cận,
Trịch Chúa xa luân cựu tích truyền,
Phổ độ hàng từ siêu khổ ải,
Thuần âu than hạ túc ngư thuyền.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ðông Sơn cảnh chiếm một hồ riêng,
Uyên báu bay về, khói pháp chen,
Ðá núi điểm đầu, mưa phất xuống,
Ngàn hoa nở rộ, gió tung lên,
Ðế Bà hương hỏa thơm bên xóm,
Trịnh Chúa xe qua vết cũ còn,
Cứu độ bè từ qua bể khổ,
Chim âu ngủ đứng bến ngư thôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðông Sơn cảnh chiếm một hồ,
Uyên ương bay lại, cõi đời khói buông,
Ðá điểm đầu, mưa xuống luôn,
Ngàn hoa nở rộ, gió luồng trời cao,
Ðế Bà hương hoả thơm sao,
Xe qua Trịnh Chúa đời sau ghi truyền,
Phổ độ bể khổ lòng thiền,
Chim âu ngủ đứng bến thuyền ngư thôn.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời