Đăng Đông Sơn tự kiến ký kỳ 1

Ðông Sơn cảnh chiếm nhất hồ thiên,
Bảo áp phi lai pháp giới yên,
Nham thạch điểm đầu hoàn vũ hạ,
Thiên hoa mãn thụ lộng phong tiền,
Ðế Bà hương hoả phương lân cận,
Trịch Chúa xa luân cựu tích truyền,
Phổ độ hàng từ siêu khổ ải,
Thuần âu than hạ túc ngư thuyền.

 

Dịch nghĩa

Cảnh Đông Sơn nhìn giống một hồ tự nhiên
Mùi hương quý bay về, cảnh đạo yên bình
Những giọt nước treo trên chóp đá thành mưa rơi xuống
Hoa đẹp đầy cây gió tung phía trước
Dân chúng lân cận lo nhang khói cho Đế Bà
Truyền câu chuyện cũ về vết xe của chúa Trịnh.
Cầu Bà hộ trì cho thuyền từ qua được cửa khổ
Chim chóc được no nê (Bụng chim âu sà dưới bãi), thuyền cá được đầy khoang.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ðông Sơn cảnh chiếm một hồ riêng,
Uyên báu bay về, khói pháp chen,
Ðá núi điểm đầu, mưa phất xuống,
Ngàn hoa nở rộ, gió tung lên,
Ðế Bà hương hỏa thơm bên xóm,
Trịnh Chúa xe qua vết cũ còn,
Cứu độ bè từ qua bể khổ,
Chim âu ngủ đứng bến ngư thôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðông Sơn cảnh chiếm một hồ,
Uyên ương bay lại, cõi đời khói buông,
Ðiểm đầu mưa xuống đá luôn,
Ngàn hoa nở rộ gió luồng trời cao,
Ðế Bà hương hoả thơm sao,
Xe qua Trịnh Chúa đời sau ghi truyền,
Cứu người bể khổ lòng thiền,
Chim âu ngủ đứng bến thuyền ngư thôn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Toàn cảnh Đông Sơn: hồ tự nhiên
Trầm hương phảng phất lặng như thiền
Móc treo đá núi mưa rắc xuống
Hoa đậu đầy cành gió tung nghiêng
Hương khói Đế Bà dân xóm cúng
Bánh xe Chúa Trịnh chuyện xưa truyền
Thuyền từ ải khổ mong trời độ
Mòng được no căng, cá khẳm thuyền

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Đông Sơn cảnh giống một hồ thiêng,
Hương quý thơm bay chốn đạo thiền.
Nước nhũ treo trên, mưa rớt xuống.
Hoa đầy cây rộ, gió tung lên.
Vua Bà nhang khói, dân thờ phụng.
Chúa Trịnh xe qua, vết vẫn truyền.
Cứu độ qua đi miền khổ ải.
Chm Âu no đủ, cá đầy thuyền.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời