Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 20:32

送友人

纔到離亭淚滿衣,
雲山千里夢相隨。
石州一曲陽關酒,
窨約歸來是幾時。

 

Tống hữu nhân

Tài đáo ly đình lệ mãn y,
Vân sơn thiên lý mộng tương tuỳ.
Thạch Châu nhất khúc Dương Quan tửu,
Ấm ước quy lai thị kỷ thì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đến ly đình lệ rơi đầy áo,
Mộng theo nhau ngàn dặm núi mây.
Rượu Dương Quan Thạch Châu ca khúc,
Biết khi nào hẹn trở về đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ly đình đến lệ áo rơi đầy,
Ngàn dặm theo nhau mộng núi mây.
Một khúc Thạch Châu, Dương Quan tửu,
Khi nào hẹn ước trở về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời