Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 08:55

南浦

脩途無好況,
滿面受風埃。
見說山窮處,
曾經水患來。
溪橋橫獨木,
田野長荒萊。
薄暮投孤館,
寒猿聲更哀。

 

Nam Phố

Tu đồ vô hảo huống,
Mãn diện thụ phong ai.
Kiến thuyết sơn cùng xứ,
Tằng kinh thuỷ hoạn lai.
Khê kiều hoành độc mộc,
Điền dã trưởng hoang lai.
Bạc mộ đầu cô quán,
Hàn viên thanh cánh ai.


Nam Phố thuộc huyện Chương Phố 漳浦, tỉnh Phúc kiến 福建, nằm về phía tây bắc, bốn mặt núi bao vây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường dài nhưng không tốt,
Mặt mày gió bụi đầy.
Nghe nói nơi cuối đất,
Lại thêm nạn thuỷ tai.
Ngang suối cầu độc mộc,
Ruộng hoang cỏ mọc dày.
Chiều tối vào quán chiếc,
Tiếng vượn hú bi ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường dài cảnh huống không hay,
Mặt mày vươn gió bụi đầy đến đây.
Nghe đồn nơi cuối đất nầy,
Lại thêm bao nạn thuỷ tai đất truồi.
Cầu ngang độc mộc suối xuôi,
Ruộng hoang cỏ mọc dày nơi ven đồi.
Hoàng hôn vào quán chiếc ngồi,
Chim kêu vượn hú tiếng rời bi ai.

15.00
Trả lời