Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 09:00

客星閣其一

太史當年奏客星,
知君心事未全清。
富春果是真謀隠,
千古何人識姓名。

 

Khách Tinh các kỳ 1

Thái sử đương niên tấu khách tinh,
Tri quân tâm sự vị toàn thanh.
Phú Xuân quả thị chân mưu ẩn,
Thiên cổ hà nhân thức tính danh.


Khách Tinh chỉ ẩn giả Nghiêm Quang 嚴光 thời Đông Hán. Quang Vũ đế Lưu Tú 劉秀 đánh thắng Vương Mãng 王莽 lên ngôi, mời bạn học cũ là Nghiêm Quang vào cung, sau khi ăn tiệc uống rượu say bèn gọi Nghiêm Quang nằm chung một giường nói chuyện ngày xưa khi còn đi học. Ngủ quên, Nghiêm Quang gác chân lên bụng vua, sáng hôm sau thái sử tâu rằng: Sao khách đã phạm vào sao vua (ngự toạ 禦座). Quang Vũ đế nói: Đó là cố nhân Nghiêm Tử Lăng 嚴子陵 cùng trẫm nằm chung. Về sau trong văn thơ người ta thường dùng việc này làm điển tích.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vào năm ấy quan tâu sao khách,
Biết lòng vua chưa chắc chân thành.
Đất Phú Xuân đúng nơi ở ẩn,
Kể xưa nay ai biết tính danh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái sử năm kia tấu khách tinh,
Biết vua chưa chắc lòng quang minh.
Phú Xuân đất đúng là nơi ẩn,
Ai nhận ngàn xưa biết tính danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời