Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 09:05

征人婦其二

西風吹老碧桐秋,
因念征夫事遠遊。
獨倚小樓重回首,
飛來一葉是何舟。

 

Chinh nhân phụ kỳ 2

Tây phong xuy lão bích đồng thu,
Nhân niệm chinh phu sự viễn du.
Độc ỷ tiểu lâu trùng hồi thủ,
Phi lai nhất diệp thị hà chu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió tây làm cỗi ngô đồng,
Chinh phu đi mãi khiến lòng nhớ nhung.
Dựa lầu quay lại nhìn quanh,
Thuyền ai như chiếc lá nhanh trở về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây thổi cỗi cây ngô đồng,
Đi mãi chinh phu lòng nhớ mong.
Quay lại nhìn quanh lầu dựa ngóng,
Thuyền ai như chiếc lá bay nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời