Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:23

詠史詩-細腰宮

楚王辛苦戰無功,
國破城荒霸業空。
唯有青春花上露,
至今猶泣細腰宮。

 

Vịnh sử thi - Tế yêu cung

Sở vương tân khổ chiến vô công,
Quốc phá thành hoang bá nghiệp không.
Duy hữu thanh xuân hoa thượng lộ,
Chí kim do khấp tế yêu cung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoài công vua Sở chiến gian nan
Nước mất thành hoang nghiệp bá tan
Còn đây lệ của sương hoa nhiểu
Khóc ai thon nhỏ thuở điện vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của malang

Sở vương khổ cực đánh hoài công,
Nước phá thành hoang bá nghiệp không.
Chỉ có thanh xuân hoa móc đượm,
Nay còn nhớ điện-gái lưng ong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sở vương chinh chiến không kết quả
Nước nát thành hoang bá nghiệp không
Đường ăn chơi gái thanh xuân
Đến nay còn khóc thương nàng eo thon.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sở vương cay đắng đánh hoài công,
Nước phá thành hoang bá nghiệp vong.
Chỉ có thanh xuân hoa đượm móc,
Đến nay ai khóc gái lưng ong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời