詠史詩-漢宮

明妃遠嫁泣西風,
玉箸雙垂出漢宮。
何事將軍封萬戶,
卻教紅粉為和戎。

 

Vịnh sử thi - Hán cung

Minh Phi viễn giá khấp tây phong,
Ngọc trợ song thuỳ xuất Hán cung.
Hà sự tướng quân phong vạn hộ,
Khước giao hồng phấn vị hoà nhung.

 

Dịch nghĩa

Minh Phi bị gả đi xa, khóc lóc trước gió tây,
Đôi đũa ngọc rủ trên áo dời hoàng cung nhà Hán.
Tại sao, có võ tướng hưởng lộc hàng vạn nóc nhà,
Nay giao cho giới phấn hồng đi cầu hoà là thế nào?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gả phương xa Minh Phi khóc lóc
Xuất Hán cung đũa ngọc đeo theo
Võ quan vạn hộ hưởng nhiều
Nỡ cho má phần phải yêu quân thù

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiếp xa gả khóc gió tây
Lệ như đũa ngọc nhỏ đôi Hán rời
Tướng phong vạn hộ đâu rồi
Để cho má phấn sang tây cầu hoà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió tây khóc kể của Minh Phi,
Đũa ngọc rủ trên Hán kinh kỳ.
Hưởng lộc tướng quân nhà vạn nóc,
Sao giao hồng phấn cầu hoà chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời