Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 17:25

詠史詩-河梁

漢家英傑出皇都,
攜手河梁話入胡。
不是子卿全大節,
也應低首拜單于。

 

Vịnh sử thi - Hà Lương

Hán gia anh kiệt xuất hoàng đô,
Huề thủ Hà Lương thoại nhập Hồ.
Bất thị tử khanh toàn đại tiết,
Dã ưng đê thủ bái Thiền Vu.


Hà Lương: tên cầu, thường chỉ nơi chia tay.

Thơ Lý Lăng 李陵 đời Hán có câu (Lục biệt thi thập nhị thủ chi nhị 錄別詩二十一首之二, bài thứ 2 trong 12 bài Lục biệt thi): “Huề thủ thượng Hà Lương, Du tử mộ hà chi?” 攜手上河樑, 遊子暮何之 (Dắt tay nhau lên cầu Hà Lương, Chiều nay người du tử đi đâu?)

Chinh phụ ngâm: “Hà Lương chia rẽ đường này, Bên đường trông bóng cờ bay ngùi ngùi.”

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh hào nhà Hán xuất kinh
Trên cầu nói chuyện hưng binh đánh Hồ
Công khanh tiết tháo được bao
Ai người đầu cúi lạy chào Thiền Vu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Anh hùng nhà Hán xuất hoàng đô,
Tay chỉ Hà Lương luận tiến Hồ.
Khanh, tử chẳng là toàn khí tết,
Cuối đầu ai chịu bái Thiền Vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời kinh đô anh hùng nhà Hán
Nơi Hà Lương bàn đánh sang Hồ
Chẳng những khanh, khí tiết to
Vậy mà đứng trước Thiền Vu cúi đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh tài nhà Hán xuất kinh đô,
Tay dắt Hà Lương nói nhập Hồ.
Khanh, tử chẳng coi toàn khí tiết,
Cuối đầu sao chịu lạy Thiền Vu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời