詠史詩-豫讓橋

豫讓酬恩歲已深,
高名不朽到如今。
年年橋上行人過,
誰有當時國士心。

 

Vịnh sử thi - Dự Nhượng kiều

Dự Nhượng thù ân tuế dĩ thâm,
Cao danh bất hủ đáo như câm.
Niên niên kiều thượng hành nhân quá,
Thuỳ hữu đương thời quốc sĩ tâm.


Dự Nhượng 豫讓: tôi của Trí Bá. Trí Bá bị Triệu Vô Tuất tiêu diệt nên Dự Nhượng tìm cách báo thù. Lần đầu Dự Nhượng dấu dao nhọn nấp trong nhà xí của Triệu Vô Tuất, nhưng bị bắt. Triệu Vô Tuất tha cho đi vì cảm người nghĩa hiệp. Lần sau Dự Nhượng nấp dưới cầu (tên Xích kiều) chờ Triệu Vô Tuất qua sẽ hành thích, nhưng cũng bị bắt. Lần này không được tha, Dự Nhượng xin Triệu Vô Tuất cởi áo choàng cho Dự Nhượng đánh (giống như đánh vào người), sau đó Dự Nhượng tự sát. Triệu Vô Tuất cảm phục gọi Dự Nhượng là người có "quốc sĩ tâm", về sau Xích kiều được người đời gọi là Dự Nhượng kiều.

Triệu Vô Tuất: ba bầy tôi Hàn, Triệu, Nguỵ của nước Tấn dành quyền, chia nước Tấn làm 3 nước gọi là Tam Tấn (Hàn, Triệu, Nguỵ), Triệu Vô Tuất làm chủ nước Triệu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dự Nhượng nhớ mãi ơn sâu
Đến nay tên tuổi dễ đâu phai mờ
Trên cầu qua lại người đời
Ai, tâm quốc sĩ như thời xa xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dự Nhượng, ơn dày mãi khắc ghi,
Đến nay tiếng tốt chẳng mờ đi.
Trên cầu năm tháng người qua lại,
Quốc sĩ thời nay, có kẻ vì !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dự Nhượng nhiều năm ơn chủ báo
Tiếng thơm còn tuyệt hảo tới nay
Người đi qua lại cầu này
Có “Tâm quốc sĩ” ai tày người xưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dự Nhượng, ơn sâu mãi khắc tâm,
Đến nay tiếng tốt chẳng mê lầm.
Tháng, năm cầu Xích người qua lại,
Quốc sĩ thời nay, có kẻ câm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời