詠史詩-姑蘇台

吳王恃霸逞雄才,
貪向姑蘇醉綠醅。
不覺錢塘江上月,
一宵西送越兵來。

 

Vịnh sử thi - Cô Tô đài

Ngô vương thị bá sính hùng tài,
Tham hướng Cô Tô tuý lục phôi.
Bất giác Tiền Đường giang thượng nguyệt,
Nhất tiêu tây tống Việt binh lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngô vương cậy bá, tỏ hùng tài;
Tham uống Cô Tô chén rượu say;
Nào biết Tiền Đường vừng nguyệt sáng;
Đưa quân Việt đến tối hôm nay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Ngô cậy anh hùng tài giỏi
Tới Cô Tô mê mải say sưa
Tiền Đường trăng sáng không ngờ
Phía tây quân Việt lại đưa đánh mình.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô vương ỷ mạnh, khoe hùng tài;
Ham đến Cô Tô rượu đục say;
Chẳng biết Tiền Đường sông nguyệt sáng;
Phía Tây quân Việt đánh hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời