15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tương Phố (70 bài)
- Vũ Tam Tập (5 bài)
- Trần Tuấn Khải (47 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Trần Cung (8 bài)
Tạo ngày 13/05/2019 22:11 bởi tôn tiền tử
Hồ Tùng Mậu 胡松茂 (15/6/1896 - 23/7/1951) là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông từng là đảng viên của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ. Ông tên thật là Hồ Bá Cự 胡伯炬, khi xuất dương sang Thái Lan hoạt động mới mang tên Hồ Tùng Mậu và trở thành tên gọi chính thức đến khi qua đời. Ông còn mang nhiều bí danh như: Ích, Lương Tử Anh, Phan Tái, Hồ Mộng Tống, Hồ Quốc Đống. Khi hoạt động ở Hải Phòng thường mang bí danh Ích.

Ông sinh tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa cử, truyền thống yêu nước. Ông nội là Hồ Bá Ôn, đỗ phó bảng làm quan đến chức án sát tỉnh Nam Định, hi sinh khi quân Pháp tấn công…