Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/05/2006 03:45 bởi Vanachi
Hồ Tông Thốc 胡宗鷟 (có nơi chép 胡宗簇), chưa rõ năm sinh và năm mất, là nhà khoa bảng, danh sĩ đời Trần Duệ Tông, sống vào thế kỷ XIV. Quê ông ở xã Kẻ Cuồi, nay là xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong khoảng những năm Thiệu Khánh đời Trần Nghệ Tông (1370-1372), Hồ Tông Thốc thi đậu Trạng nguyên khi 17 tuổi, làm quan đến chức Hàn lâm học sĩ. Ông cũng từng làm An phủ sứ và đã có lần đi sứ Trung Quốc. Ông là nhà khoa bảng nổi tiếng và là nhà văn hoá có nhiều đóng góp làm giàu thêm vốn văn hoá của dân tộc Việt Nam, là “Tam đại trạng nguyên” (trạng nguyên của ba triều) Trần, Hồ, Hậu Lê. Vào những năm cuối niên hiệu Xương Phù đời Trần Phế Đế (1377-1388), Hồ Tông Thốc được thăng nhiều lần, đến chức Hàn lâm học sĩ phụng chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, rồi Trung thư lệnh. Khi nhà Hồ (1400-1407)…

 

Tuyển tập chung