Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Trung Quân (92 bài)
- Nguyễn Nhật Ánh (51 bài)
- Đinh Thị Thu Vân (24 bài)
- Mai Văn Phấn (220 bài)
- Trần Trung Đạo (28 bài)
Tạo ngày 08/03/2007 12:55 bởi Vanachi
Hồ Sơn Đài sinh 1955 tại Nghệ An, ra Hà Nội học, tốt nghiệp khoa Sử trường Đại học Tổng hợp, sau đó nhập ngũ.

Tác phẩm:
- Bầu trời - Thời gian, NXB Văn học (in cùng Trần Vinh Khâm)