14.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Ngọc Dư (29 bài)
- Tạ Hiện (2 bài)
- Học Lạc (17 bài)
- Đỗ Như Tâm (8 bài)
- Vũ Duy Tuân (2 bài)
Tạo ngày 26/12/2018 09:16 bởi tôn tiền tử
Hồ Sĩ Tạo (1841-1907) tự Tiểu Khê, là một nho sĩ quê làng Lai Nhã, xã Thái Nhã, tổng Võ Liệt, huyện Thanh Chương, nay là xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông đỗ đầu kỳ thi Hương (giải nguyên) năm Tự Đức thứ 21 (1868). Sau ông được bổ làm quan Huấn đạo (lo việc giáo dục) huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tái bổ làm quan Thông phán 6 tháng. Sau đó bổ làm quan Tri phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sinh thời, Hồ Sĩ Tạo nổi tiếng rất thông minh và có văn tài. Cụ Phan Bội Châu có lần bảo với học trò cụ là không nên theo học Hồ Sĩ Tạo: “Tôi là con rắn, Hồ Sĩ Tạo là con rồng. Các anh chỉ có thể hiểu được con rắn mà thôi.” Ông nổi tiếng hay chữ, bấy giờ ở xứ Nghệ có câu: “Văn Giao, phú Tạo, thơ Thành” (Văn hay có Nguyễn Văn Giao, phú giỏi có Hồ Sĩ Tạo, thơ đặc sắc có Nguyễn Nguyên Thành).

Ông…