54.60
35 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 27/08/2009 04:43 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/06/2010 00:27 bởi karizebato