Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2016 23:47

春節贈魚給中國顧問團

桃符萬戶迎新,
爆竹一聲除舊。
奉送海味數條,
聊供賞春下酒。

 

Xuân tiết tặng ngư cấp Trung Quốc cố vấn đoàn

Đào phù vạn hộ nghinh tân,
Bộc trúc nhất thanh trừ cựu.
Phụng tống hải vị sổ điều,
Liêu cung thưởng xuân há tửu.

 

Dịch nghĩa

Đào giúp cho vạn nhà đón năm mới đến,
Pháo kêu một tiếng tiễn năm cũ đi.
Gửi tặng mấy món hải sản này,
Để dùng tạm uống rượu thưởng xuân!


Bài này nằm trong số 4 bài thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh được nhà nghiên cứu Lê Xuân Đức công bố năm 2013. Vào dịp Tết năm 1952, Bác hai lần cử người mang rượu và hải sản đến tặng đoàn cố vấn Trung Quốc và đều có thơ gửi tặng thông qua trưởng đoàn La Quý Ba. Bài thơ vốn không có tiêu đề, tiêu đề ở đây do người gửi tạm đặt. Lạc khoản bài thơ đề ngày 2-2-1952 và một chữ “Đinh” 丁 - bí danh bác dùng để liên lạc trong thời kỳ Kháng chiến chống Pháp.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Đào nở, nhà nhà đón Tết
Pháo nổ, đất trời qua đông
Gửi anh một ít hải sản
Cùng nhau nâng chén xuân nồng!

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Đào thắm vạn nhà chào xuân tới
Pháo kêu một tiếng tiễn đông qua
Hải sản dăm phần xin gửi tặng
Anh với đồng liêu nhắm đón hoa.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Pháo kêu một tiếng, đông qua,
Đào dâng hoa thắm, nhà nhà mừng xuân.
Gửi anh hải sản dăm phần,
Nâng ly tống cựu nghênh tân gọi là.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời