44.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: thơ trong tù (209)

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2005 02:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/11/2005 00:41

問話

社會的兩極,
法官與犯人。
官曰你有罪,
犯曰我良民。
官曰你說假,
犯曰我言真。
法官性本善,
假裝惡狺狺。
要入人於罪,
卻假意慇懃。
這兩極之奸,
立著公理神。

 

Vấn thoại

Xã hội đích lưỡng cực,
Pháp quan dữ phạm nhân.
Quan viết: nhĩ hữu tội,
Phạm viết: ngã lương dân.
Quan viết: nhĩ thuyết giả,
Phạm viết: ngã ngôn chân.
Pháp quan tính bản thiện,
Giả trang ác ngân ngân.
Yếu nhập nhân ư tội,
Khước giả ý ân cần.
Giá lưỡng cực chi gian,
Lập trước công lý thần.

 

Dịch nghĩa

Hai cực của xã hội,
Quan toà và phạm nhân;
Quan bảo: anh có tội,
Phạm nhân thưa: tôi dân lành;
Quan bảo: anh nói dối,
Phạm nhân thưa: tôi nói thật;
Quan toà tính vốn thiện,
Lại hầm hầm giả làm bộ ác;
Muốn khép người vào tội,
Lại ra vẻ ân cần;
Giữa hai cực này,
Có thần công lý đứng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Nguyễn Sĩ Lâm

Hai cực trong xã hội,
Quan toà và phạm nhân;
Quan rằng: anh có tội,
Phạm thưa: tôi lương dân;
Quan rằng: anh nói dối,
Phạm thưa: thực trăm phần;
Quan toà tính vốn thiện,
Vờ làm bộ dữ dằn;
Muốn khép người vào tội,
Lại ra vẻ ân cần;
Ở giữa hai cực đó,
Công lý đứng làm thần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

PHÂN VÂN !!!

PHÂN VÂN

    Đứng giữa hai thái cực
    Theo bên nào cũng dở
    Hay theo cả hai bên
    Làm một tên ba phải?

    Đạo Trung Dung đã dạy
    Phải trung hoà hai bên
    Mâu thuẫn đã phát sinh
    Thì phải tìm nguồn gốc.

    Không nhanh bằng cơn lốc
    Cũng chẳng phải thiên thu...

    Ôi! Mùa xuân đã đến
    Cho vạn vật nảy sinh
    Cho đất trời hoà quyện
    Có ai đi tình nguyện
    làm chiếc cầu thông suốt
    Nối  ba-cõi-tam-sinh...

    Thấp thoáng một hành tinh
    Có hoa và mã số...
    Giải đáp những nguyên tố
    Trong vũ trụ quanh ta
    Quà tặng cho chúng ta
    Nếu (như) ai tìm ra nó...

                      (phi_van)

22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Đôi bên toà án, phạm nhân
Quan rằng: “kết tội”, chỉ cần hỏi han
“Dân lành” - lời của phạm nhân
Quan rằng: “nói dối” - phạm nhân: “trăm phần”
Giả vờ hiền, ác hầm hầm
Khép người vào tội, ân cần được chăng
Hai bên ở giữa làm tin
Có công lý đấy, đứng lên làm thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời