Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Beyblade0105 vào 13/02/2019 20:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 21:26

無題

三年不吃酒吹煙,
人生無病是真仙。
喜見南方連大勝,
一年四季都春天。

 

Vô đề (III)

Tam niên bất ngật tửu xuy yên,
Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên.
Hỷ kiến Nam phương liên đại thắng,
Nhất niên tứ quý đổ xuân thiên.

 

Dịch nghĩa

Đã ba năm rồi không uống rượu, không hút thuốc lá,
Ở đời không ốm đau chính là tiên thật sự!
Mừng thấy miền Nam thắng lớn liên tiếp,
Một năm cả bốn mùa đều là xuân.


3-1968

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh là tiên, sướng tuyệt trần,
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,
Một năm là cả bốn mùa xuân.

44.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Ba năm rượu bỏ, thuốc cai,
Không đau ốm mới là đời ông tiên,
Mừng Nam thắng lớn nhiều phen,
Bốn mùa cả bốn xuân liền một năm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu, thuốc ba năm thảy đã kiêng
Không đau không bệnh ấy thần tiên
Một năm bốn quý đều xuân cả
Mừng thấy miền Nam thắng lợi liền

15.00
Trả lời