Nhân dịp Tết Trung thu
Thân ái chúc các cháu:
Vui vẻ, mạnh khoẻ,
Đoàn kết chặt chẽ.
Thi đua học hành,
Tiến bộ mau lẹ.


Báo Nhân dân, số 927, ngày 18-9-1956.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]