15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 12:41

Non xanh nước biếc trùng trùng
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao
Núi cao, sự nghiệp càng cao,
Biển sâu, chí khí ta soi vào càng sâu.
Thi đua ta quyết giật cờ đầu.


2-3-1962

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005