15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 24/02/2019 19:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 25/02/2019 08:43

Năm mới thế cho năm đã cũ,
Báo “Độc lập” của đảng “Dân chủ”.
Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam.
Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ.
Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng,
Để giữ chủ quyền và lãnh thổ.
Chờ ngày Độc Lập đã thành công,
Tết ấy tha hồ bàn với cỗ.


Nhân mùa xuân kháng chiến đầu tiên, tháng 1 năm 1947.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005