25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 09:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 09:46

Xuân gà túc tác đến nơi,
Gửi người thân thiết mấy lời mừng xuân.
Gà xuân túc tác rạng đông,
Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao.


Xuân Kỷ Dậu

Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 5426, ngày 20-2-1969
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005