Hỡi các chiến sĩ yêu quý,
Bao giờ kháng chiến thành công
Chúng ta cùng uống một chung rượu đào.
Tết này ta tạm xa nhau
Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy.

Chúc đồng bào:
Trong năm Bính Tuất tới
Muôn việc đều tiến tới
Kiến quốc mau thành công
Kháng chiến mau thắng lợi
Việt Nam độc lập muôn năm!


Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005