15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 12:54

Càng già càng dẻo, lại càng dai,
Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai.
Đôn đốc con em làm nhiệm vụ,
Vuốt râu mừng xã hội tương lai.


Ngày 1 tháng 10 năm 1960

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005