Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:00

Ðá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá.
Núi cao, chí khí ta còn cao hơn.
Khó khăn ta quyết vượt cho kỳ được,
Gian khổ không làm ta sờn
Ðảng phái ta trên mặt trận sản xuất,
Nhiệm vụ ấy ta quyết làm cho tròn.
Ðội ơn đào tạo người, quân đội,
Quyết chí đền bồi nghĩa nước non.


Ngày 10-3-1958, Bác Hồ thăm Sư đoàn 316. Trước khi ra về, Bác ứng khẩu tặng Sư đoàn bài thơ này.

Nguồn:
1. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005
2. Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1975