33.67
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:25

Cố trèo, cố trèo lại cố trèo
Cố trèo, không sợ núi cheo leo
Núi cao, ta bước cao hơn núi
Con đường thắng lợi vốn quanh queo.


Con đường Bác cả đi và về gần 3 cây số.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005