15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/01/2008 19:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/06/2014 09:06

尋友未遇

百里尋君未遇君,
馬蹄踏碎領頭雲。
歸來偶過山梅樹,
每朵黃花一點春。

 

Tầm hữu vị ngộ

Bách lý tầm quân vị ngộ quân,
Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân.
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ,
Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân.

 

Dịch nghĩa

Trăm dặm tìm anh mà chẳng gặp anh,
Vó ngựa dẫm vỡ những áng mây trên đầu núi.
Trở về, tình cờ qua một cây mai rừng,
Mỗi đoá hoa vàng là một điểm xuân.


Nguồn:
1. Hồ Chí Minh: Tuyển tập văn học, NXB Văn học, Hà Nội, 1995
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 7), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nghìn dặm tìm anh chẳng gặp anh,
Đường về vó ngựa dẫm mây xanh.
Qua đèo chợt gặp mai đầu suối,
Đoá đoá vàng tươi xuân thắm cành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Như

Muôn dặm tìm huynh chẳng gặp huynh
Đầu non vó ngựa đạp mây xanh
Đường về chợt quá cây mai núi
Mỗi đóa xuân vàng một nét thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Trăm dặm tìm không gặp cố nhân,
Mây đèo dẫm vỡ ngựa chồn chân.
Đường về chợt gặp cây mai núi,
Mỗi đoá hoa vàng một nét xuân.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Muôn dặm tìm người duyên chửa gặp
Mây đầu non vó ngựa mịt nù
Đường về chợt thấy cây mai núi
Một đoá hoa vàng một nét xuân

Nhất Nguyên
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm tìm anh chẳng gặp anh
Vó dồn đỉnh núi vỡ mây xanh
Quay về chợt thấy mai rừng nở
Mỗi đoá hoa vàng một điểm xuân

14.00
Trả lời