24.50
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 16:37

Trông về trời bể mênh mang
Bà con đã cách, xóm làng đã xa
Lưu ly không cửa không nhà
Chân trời góc bể biết là về đâu


Báo Nhân dân số 213, ngày 12-8-1954.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005