23.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:54

Phân công hợp lý cả làng,
Sản xuất tiết kiệm rõ ràng thi đua.
Một mùa gặt bằng hai mùa,
Dân no, nước mạnh tha hồ đánh Tây.


Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005